Auteur: Rob Borremans

Maas, Lateraalkanaal en Julianakanaal

Update 10-04-2022 1 Maximale toegestane afmetingen 1a Let op! Werkzaamheden op het Julianakanaal, traject Berg aan de Maas – Obbicht. 2 Gegevens sluizen( o.a bedieningstijden) 2a Lith 2b Grave 2c Sambeek 2d Belfeld 2e Roermond 2f Linne 2g Heel 2h Maasbracht 2i Born 2j Ternaaien 3 Bruggen 4 Lijst van[ Lees meer…]

Read More

Nieuw marifoonkanaal Flevoland

Per 1 april 2022 geldt voor alle bruggen en sluizen, die aangesloten zijn op de provinciale bediencentrale, één nieuw marifoonkanaal, nl 64. Dit betekent dat de vijf bestaande marifoonkanalen, nl. 22, 26, 84, 85 en 86 vervangen worden door kanaal 64. Ook de bruggen en sluizen, die nu geen verbinding[ Lees meer…]

Read More

Van Harinxmakanaal

1 Maximale afmetingen 1a Aanvraag vergunningen 2 Maximale snelheid 3 Bruggen en sluizen 4 Bedieningstijden 5 Handige download 1-Maximale afmetingen ► Maximale afmetingen algemeen: 80,00 x 10,00 x 2,75 • Schepen tot 80,00 x 10,00 m. mogen met een ontheffing op het gehele Van Harinxma-kanaal tot 3,20 m. – streefpeil[ Lees meer…]

Read More

Haven Oudeschild

1 Nautische informatie 2 Havenverordening 3 Ligplaatsvergunning 4 Maximale diepgang en lengte vaartuigen 5 Tarieven Havengeld 2022 6 Voorzieningen Haven 7 Haven afvalplan 8 Contact en informatie Haven Oudeschild 1-Nautische informatie ► In de haven zijn veel soorten schepen (van passagiersschepen tot rondvaarboten) en er is weinig overzicht. Let dus[ Lees meer…]

Read More

Haven Werkendam

1 Beatrixhaven 1a Voorzieningen 2 Biesboschhaven 2a Voorzieningen 3 Algemene formatie 3a Autosteiger 3b Reglementen havenbedrijf 3c Orde en veiligheid 3c Havengeldtarieven 4 Adres havenkantoor De gemeente Altena beschikt over 2 binnenhavens in Werkendam: de Beatrixhaven en de Biesboschhaven. 1-Beatrixhaven • Het noordwestelijke deel van de haven heeft 5 gemeentelijke[ Lees meer…]

Read More

Port of Switzerland

1 De 3 havenlocaties 1a Autoafzetplaats 2 Loodswezen 3 Sleep- en duwbootdiensten 4 Wilt u weten wat een loods of gebruik van de duw- of sleepdienst kost? 5 Afmeren van schepen 6 Bilgeboot 7 Ecocard 8 Hulpdiensten – zijn er voor u in geval van nood 9 Telefoonnummers voor noodgevallen[ Lees meer…]

Read More

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen

1-Inzinkingsmerken ► Het inzinkingsmerk geeft bij een binnenvaartschip het vlak aan van de grootste toegelaten inzinking. In afwijking van het uitwateringsmerk bestaat het inzinkingsmerk uit één horizontale streep omdat van het binnenwater wordt aangenomen dat het altijd hetzelfde soortelijk gewicht heeft. Een binnenschip is geheel geladen als het aan de ijk ligt. Als het over z’n ijk gaat, is het[ Lees meer…]

Read More

Bilgeboten Duitsland

UPDATE Januari 2022 1 Bilgenentölungsgesellschaft mbH 2 Contact Bilgenentölungsgesellschaft mbH 3 Bilgenentwässerungsverband (BEV) 4 Contact Bilgenentwässerungsverband (BEV) 5 Overzicht en telefoonnumers alle bilgeboten 6 Dienstregelingen 2022 7 Afvoer via vrachtwagen/ tankwagen 1-Bilgenentölungsgesellschaft mbH Vloot / toepassingsgebieden Bilgenentöler 4Telefoon: +49 (0) 1 70/8 13 06 04Locatie: Duisburg Toepassingsgebied: Noord-west Duitse kanalen[ Lees meer…]

Read More

Connect4Shore(voorheen Parkline Aqua)

► De nieuwe naam van Park-line Aqua is: Connect4Shore. De app is vernieuwd, verbeterd en vervangt de huidige Park-line Aqua app. • Connect4Shore levert diverse nautische diensten aan schippers. De geleverde diensten zijn walstroom, drinkwater, betaling van transit, liggelden en afvalverwerking. Schippers kunnen hun transactie eenvoudig starten en stoppen met[ Lees meer…]

Read More

Bruggen Duitse vaarwegen

1 Wesel-Datteln kanaal 2 Rhein-Herne kanaal 3 Dortmund-Eems kanaal Noord en Zuid 4 Datteln-Hamm kanaal 5 Donau 6 Main 7 Main-Donau kanaal 8 Elbe 9 Rondom Berlijn 10 Brandenburg 1-Wesel-Datteln kanaal 2-Rhein-Herne kanaal 3-Dortmund-Eems kanaal Noord en Zuid 4-Datteln-Hamm kanaal 5-Donau 6-Main 7-Main-Donau kanaal 8-Elbe 9-Rondom Berlijn 10-Brandenburg Bron:ELWIS.de

Read More

FAQ CBR Binnenvaart examens en vaarbewijzen per 18 januari 2022

Geldigheid en omwisselen vaardocumenten •Welke vaarbewijzen worden er vanaf 18 januari 2022 uitgegeven? Vanaf 18 januari bestaat er één vaarbewijs, namelijk het EU kwalificatiecertificaat. Dit certificaat is tevergelijken met het groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren). Op het EU/CCRkwalificatiecertificaat kunnen specifieke vergunningen worden bijgeschreven: • M: maritieme wateren, vergelijkbaar[ Lees meer…]

Read More